კმაყოფილი ხართ თუ არა ჩვენი პროდუქციით? (RU)
კმაყოფილი ვარ
5133
კარგია
269
არ ვარ კმაყოფილი
190