კმაყოფილი ხართ თუ არა ჩვენი პროდუქციით? (RU)
კმაყოფილი ვარ
4809
კარგია
255
არ ვარ კმაყოფილი
189