კმაყოფილი ხართ თუ არა ჩვენი პროდუქციით? (RU)
კმაყოფილი ვარ
3110
კარგია
155
არ ვარ კმაყოფილი
156