დასაქმების ფორუმი (RU)

2014 წლის 20 სექტემბერს კომპანია“კოდამ“ მონაწილეობა მიიღო სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებულ დასაქმების ფორუმში.აგრარულ სექტორში წარმოდგენილი იყო მხოლოდ ჩვენი კომპანია. ამიტომ ვიზიტორთა რაოდენობა იყო საკმაოდ ბევრი.კომპანიის წარმომადგენლები გაესაუბრნენ ჩვენი საქმიანობით დაინტერესებულ სამუშაოთა მაძიებლებს.

კმაყოფილი ხართ თუ არა ჩვენი პროდუქციით? (RU)
კმაყოფილი ვარ
2905
კარგია
154
არ ვარ კმაყოფილი
153