• მთავარი
  • წარმოება

შ.პ.ს. “პოულტრი ჯორჯია” (კოდა) დაარსდა 2002 წელს სს “ თბილისის სანაშენე რეპროდუქტორის” და სს “კოდას” ბაზაზე.თავდაპირველად პროდუქციის წარმოება( სუფრის კვერცხი და ქათმის ხორცი)ხდებოდა რუსული წარმოების მოძველებული დანადგარ- მოწყობილობებით,რომელთა ტექლოგიური სიძველე ნისვნელოვნად ზრდიდა დანახარჯებს და ამცირებდა “კოდას” პროდუქციის კონკურენტუნარიანობასშესაბამის იმპორტულ პროდუქციასთან შედარებით.

ამიტომ კომპანიის დამფუძვნებლების მიერ მიღებული იქნა გადაწვეტილება მომხდარიყო წაროების ეტაპობრივი გადაიარაღება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით რეინვესტიციის ხარჯზე.”კოდას” ქარხანაში დაინერგა ფრინველი გამოზრდის თანამედროვე კლიმატ-კონტროლიის კომპიუტერული სისტემები და გადამუშავების სრულიად ახალი ტექნოლოგიები.კომპანიამ შეიძინა ქათმის ჰოლანდიური სასაკლაოს სრული აღჭურვილობა,რომელსაც ამიერკავკასიასი ანალოგი არ გააჩნია, სწორედ ამან მოგვცა საშუალება რომ ბაზარზე “კოდა” დაბრუნებულიყო ტრადიციული ქათმის ხორცით(აქ შედის როგორც ნედლი ასევე გაყინული ქათამი,ასევე მათი სუბპროდუქტებიც ბარკალი.

ფრთა,ფილე,კუჭი, ღვიძლი, საბულიონე ნაკრები ანუ მათი დანაწევრებული ვარიანტი)კომპანიამ ექსკლუზიურად შექმნა საკუთარი სადისტიბუციო პროგრამა, რომელიც სესანიშნავად სინქრონიზდება “კოდაში” მოქმედ საბუღალტრო პროგრამა “ორისთან” და ქმნის ფინანსური და მარკეტინგული ანალიზისათვის უნიკალურ სტატისტიკურ ბაზას .

კმაყოფილი ხართ თუ არა ჩვენი პროდუქციით?
კმაყოფილი ვარ
კარგია
არ ვარ კმაყოფილი