კმაყოფილი ხართ თუ არა ჩვენი პროდუქციით?
კმაყოფილი ვარ
4714
კარგია
250
არ ვარ კმაყოფილი
189