კმაყოფილი ხართ თუ არა ჩვენი პროდუქციით? (EN)
კმაყოფილი ვარ
კარგია
არ ვარ კმაყოფილი